Nytt medlemsregistrerings verktøy i klubben!

NKFverktøy Klubben har nå tatt i bruk Norges Kampsportforbunds nye medlemsverktøy. Dette gjør mye av klubb administrasjonen mye enklere for styret.

Her vil alle medlemmene i klubben få sin egen «konto» hvor de kan administrere sine personlige opplysninger. Det er også muligheter for webshop, med mer i dette systemet. Dette verktøyet vil også forenkle administreringen av medlemmer og være til nytte for styret og trenere. Vi avslutter samtidig avtalen med nåværende faktureringsselskap og vil benytte fakturerings modulen av NKF medlemsverktøy. Dette betyr at alle vil få utlevert nye medlemskontrakter i løpet av August måned. Mer informasjon kommer senere.