OPPSTART UNGDOMSPARTI 11.MARS

Torsdag 11.mars starter vi med ungdomspartiet. Alle graderte medlemmer fra 11 til 16år.

Treningstid vil være torsdager kl 1815 – 1915

Velkommen til ett nytt spennende tilbud i klubben. Vi vil i nærmeste framtid også arrangere en sosial sammenkomst for denne gruppen. Følg med på nettet for ytterligere info.