GRADERING I KLUBBEN

Husk siste frist for påmelding til gradering i klubben 08.juni!!

Alle nybegynnere må levere inn passfoto til «Karate pass»

Gradering Vår 2010