Oppstart høstsesongen!

Vi starter opp med fellespartier i uke 33/34.

Trening foregår i Landro Samfunnshus:  (19/8 – 24/8 og 26/8)

Alle barn kl 18.00-19.00 og alle ungdommer / voksne kl 19.00 – 20.30

Velkommen tilbake på trening!

(Vi venter på avklaring med kommunen vedr. faste treningstider)