Barnestevne 19.februar! – Åsanehallen

Alle barna har tidligere fått utlevert informasjon om stevnedeltakelse. Kriterier for deltakelse er at en må være gradert til gult belte eller høyere for å delta.

LINK TIL INNBYDELSE

Gul striper kan delta dersom de behersker Kata og kumite til sin beltegrad! (Kihonkata og Gohon kumite)

Siste frist for påmelding er torsdag denne uken (09.febr.)

Klubben betaler påmeldingsavgift.

VI ANBEFALER ALLE I KLUBBEN UAVHENGIG AV ALDER OG GRAD TIL Å TA TUREN TIL ÅSANE FOR Å SE DETTE FLOTTE STEVNET.

Det vil gi inspirasjon til seinere deltakelse.

Styret