Endret timeplan fra 26. november

Timeplanen endres noe fram til juleferien:

Barneparti:
18.00 – 18.45
Tirsdager – Landro Sammfunnshus/- Torsdager- Ågotnes Skole

Alle voksne:
18.45 – 20.00
Tirsdager – Landro Sammfunnshus/- Torsdager- Ågotnes Skole

(Gjeldende fra tirsdag 26. november)