Vel overstått årsmøte og årsfest

ÅKK avholdt årsmøte fredag 26.2. En flott måte for klubbens medlemmer å få innsikt i klubbens ulike aktiviteter og styringsform.

Årsmeldingen viser at klubben har et engasjert styre som er aktivt opptatt av en levende klubb som passer for alle. Vi har holdt faste aktiviteter ved like, og arrangert gasshuku for første gang i år. Det har vært avholdt jevnlige styremøter, og en høyere aktivitet med gjesteinstruktører osv. i forbindelse med 10-års jubileumet.

12767778_10207367643403173_1609450551_n 12784200_10207367644043189_280881360_n

Etter gjennomgang av årsmelding, regnskap og budsjett var det klart for valg.

Det nye styret ser slik ut:

Styreleder Ronny Iversen

Nestleder/medlemsansvarlig Bjørn Clementsen

Kasserer Øyvind Berg

Aktivitetskoordinator Øystein Landro

Styremedlem Christoffer Theodorsen

Styret takker avtroppende styreleder Dag B. Tellnes for den solide innsats han har gitt klubben i sine år som styreleder. Dag skal fortsatt bidra som instruktørkapasitet og bidragsyter i klubben vår. Vi ønsker samtidig Ronny Iversen velkommen som ny styreleder.

Kvelden ble avsluttet med årsfest for klubbens 18+ medlemmer. En veldig fin gjeng satt samlet utover kveld og natt, og praten satt løst.