Oppstart av høstsesongen

Kjære medlem!
«Sommeren» nærmer seg slutten, og vi gleder oss til ny sesong.
Vi starter opp høstsesongen i uke 34, mandag 22. august.

Timeplanen i menyen er oppdatert med treningstider for høsten 2016.

Vær oppmerksom på endringer i treningstidene på torsdager!